Dłużnik

ALTERNATIVE STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 041,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c74072ba

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALTERNATIVE STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 81 / 85
60-529 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 302770916
NIP: 7831714786
KRS: 0000516416

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 768,38 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 5 768,38 PLN
Koszty sądowe: 1 273,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 041,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 października 2019

Data wystawienia:
9 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!