Dłużnik

Dorota Śliwińska
2 830,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c550190e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dorota Śliwińska
32-420 Książnice Małopolskie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 180,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 180,00 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 180,00 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 180,00 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2021
9. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2021
10. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2021
11. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 5 maja 2021
12. Gospodarcze
Wartość: 220,00 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 2 480,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 830,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 listopada 2021

Data wystawienia:
15 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!