Dłużnik

Usługi Ogulno Budowlane Robert Witkowski
3 741,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c546c81b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi Ogulno Budowlane Robert Witkowski
nd. 15 / 3
72-410 Wołowiec Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 776,00 PLN
Data wymagalności: 28 września 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 840,00 PLN
Data wymagalności: 31 października 2020

W sumie:
Wartość: 3 616,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 741,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 sierpnia 2021

Data wystawienia:
23 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!