Dłużnik

PAKOKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 764,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c49453b4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PAKOKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Smutna 16
91-729 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 000454008
NIP: 7240002775
KRS: 0000715242

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 978,24 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 5 000,84 PLN
Data wymagalności: 20 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 4 997,51 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2018

W sumie:
Wartość: 14 976,59 PLN
Koszty sądowe: 3 788,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

18 764,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 października 2019

Data wystawienia:
15 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!