Dłużnik

Marcin Paryż
853,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c40e1c9b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marcin Paryż
nd. 29
78-200 Łęczno Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 184,50 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 184,50 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 184,50 PLN
Data wymagalności: 5 października 2017

W sumie:
Wartość: 553,50 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

853,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lipca 2019

Data wystawienia:
5 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!