Dłużnik

Gabinet Kosmetyczny Galeria Urody Usługi mobilne Edyta Stróżyk
4 499,78 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c3d12a13

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Gabinet Kosmetyczny Galeria Urody Usługi mobilne Edyta Stróżyk
Niekłończyca 10
72-015 Police Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 685,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 685,00 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 685,00 PLN
Data wymagalności: 8 lutego 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 685,00 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 1 109,39 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 3 849,39 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 499,78 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 listopada 2021

Data wystawienia:
30 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!