Dłużnik

Customs Factory Adam Goły
4 927,55 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c38ff765

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Customs Factory Adam Goły
ul. Bratkowa 12
51-253 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 100,80 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 172,36 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017

W sumie:
Wartość: 4 273,16 PLN
Koszty sądowe: 654,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 927,55 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 kwietnia 2019

Data wystawienia:
10 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!