pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Robert Puwalski
753,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c30bee3d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Robert Puwalski
87-335 Nowe miasto lubawskie Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 16 października 2017
2. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2017
3. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2017
4. Cywilne
Wartość: 373,00 PLN
Data wymagalności: 26 kwietnia 2018
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2017
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 24 stycznia 2018
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2018
8. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 26 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 543,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

753,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
3 listopada 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!