pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA
22 949,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c2bb1475

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grunwaldzka 207 / 7
85-451 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Bydgoszcz
REGON: 360583907
NIP: 8883121751
KRS: 0000539226

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 20 295,00 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 20 295,00 PLN
Koszty sądowe: 2 654,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 949,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
10 sierpnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!