Dłużnik

SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13 350,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c2a57b7b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Tadeusza Regera 109
43-382 Bielsko-biała Śląskie

Siedziba: Bielsko-biała
REGON: 360664391
NIP: 5472152872
KRS: 0000541299

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 9 maja 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 9 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 045,50 PLN
Data wymagalności: 8 sierpnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 9 września 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 2 091,00 PLN
Data wymagalności: 9 września 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 1 045,50 PLN
Data wymagalności: 8 października 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 1 045,50 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 10 762,50 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 350,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 sierpnia 2021

Data wystawienia:
9 sierpnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!