pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 486,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c28f3076

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Niepodległości 235/237 / 7
02-009 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 380664820
NIP: 5272857378
KRS: 0000738794

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 2 460,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2021
2. Z prawa pracy
Wartość: 4 950,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2022
3. Z prawa pracy
Wartość: 4 488,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2022

W sumie:
Wartość: 11 898,00 PLN
Koszty sądowe: 2 588,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 486,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 marca 2023

Data wystawienia:
12 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!