Dłużnik

RECYCOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
86,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c21746ca

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RECYCOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pakoska 9
88-100 Inowrocław Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Inowrocław
REGON: 363737707
NIP: 5562762640
KRS: 0000602521

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 597,78 PLN
Data wymagalności: 20 marca 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 3 254,58 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

3 818,90 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

86,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!