Dłużnik

Kinga Niewińska
2 660,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c1dfa46b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kinga Niewińska
16-400 Suwałki Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 670,00 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2020
2. Cywilne
Wartość: 670,00 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2020
3. Cywilne
Wartość: 670,00 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 2 010,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 660,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 września 2021

Data wystawienia:
29 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!