Dłużnik

ROMAN MAZUR FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA
1 445,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c1c92425

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ROMAN MAZUR FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA
ul. 3 Maja 4 / 3
48-250 Głogówek Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 562,66 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 312,04 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2015

W sumie:
Wartość: 874,70 PLN
Koszty sądowe: 570,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 445,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lipca 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Jolanta Wajs-Krawczyńska Radca prawny

  jolanta.wajs-krawczynska@sadinternetowy.pl , tel.: 601 580 133

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH we Wrocławiu
  (Nr wpisu: 1081)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!