Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE
3 455,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c1884953

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE
nd. 10A
37-733 Pikulice Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 272,53 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 255,58 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 738,16 PLN
Data wymagalności: 22 lipca 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 215,14 PLN
Data wymagalności: 22 lipca 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 519,12 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2016
6. Gospodarcze
Wartość: 660,05 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2016
7. Gospodarcze
Wartość: 158,70 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 2 819,28 PLN
Koszty sądowe: 636,45 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 455,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 czerwca 2017

Data wystawienia:
9 stycznia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!