pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Drewlit Rafał Augustowski
15 098,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c13d7be2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Drewlit Rafał Augustowski
nd.
24-200 Krężnica okrągła Lubelskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 12 510,00 PLN
Data wymagalności: 6 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 12 510,00 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 098,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 marca 2022

Data wystawienia:
23 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!