Dłużnik

HOTELE KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 489,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c00dd65e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HOTELE KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Słoneczna 3
24-120 Kazimierz dolny Lubelskie

Siedziba: Kazimierz dolny
REGON: 060694310
NIP: 7162798322
KRS: 0000369564

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 021,82 PLN
Data wymagalności: 14 września 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 1 335,34 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 899,38 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 640,16 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 710,86 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 593,03 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 439,85 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 534,11 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018

W sumie:
Wartość: 9 174,55 PLN
Koszty sądowe: 1 315,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 489,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 maja 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!