Dłużnik

Joanna Stępień
372,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c00584b9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Joanna Stępień
20-449 Lublin Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 275,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2015
2. Cywilne
Wartość: 27,08 PLN
Data wymagalności: 12 listopada 2015

W sumie:
Wartość: 302,08 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

20,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

372,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
8 marca 2017


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!