Dłużnik

GRUPA ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 408,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bfdc6919

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wioślarska 1
26-110 Skarżysko-kamienna Świętokrzyskie

Siedziba: Skarżysko-kamienna
REGON: 388128647
NIP: 6631881786
KRS: 0000883074

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 198,00 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 198,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 408,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 stycznia 2022

Data wystawienia:
26 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!