Dłużnik

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W BIAŁYMSTOKU Grażyna Olszewska-Baka
2 674,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bf6f4f2d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W BIAŁYMSTOKU Grażyna Olszewska-Baka
Marii Konopnickiej 3
15-215 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 832,00 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2012
2. Cywilne
Wartość: 362,00 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2012

W sumie:
Wartość: 2 194,00 PLN
Koszty sądowe: 630,00 PLN

Spłacono:

150,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 674,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 grudnia 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!