Dłużnik

MAFANIKIO SPÓŁKA AKCYJNA
422,49 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: be6f29c7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAFANIKIO SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Marszałkowska 84/92 / 117
00-514 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 147290870
NIP: 7010429613
KRS: 0000513155

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 332,10 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2018

W sumie:
Wartość: 332,10 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

422,49 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
29 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!