Dłużnicy

Firma Handlowo Usługowa "LUX" Adam Mielewczyk
Dariusz Mielewczyk
39 429,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: be273599

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Firma Handlowo Usługowa "LUX" Adam Mielewczyk
Żeliwna 21a / 3
81-159 Gdynia Pomorskie

Dariusz Mielewczyk
81-146 Gdynia Pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 58,09 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2015
2. Cywilne
Wartość: 177,59 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2015
3. Cywilne
Wartość: 239,06 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2015
4. Cywilne
Wartość: 1 754,77 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2015
5. Cywilne
Wartość: 4 184,46 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2015
6. Cywilne
Wartość: 32,78 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2015
7. Cywilne
Wartość: 4 184,46 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2015
8. Cywilne
Wartość: 4 184,46 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2015
9. Cywilne
Wartość: 155,77 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2015
10. Cywilne
Wartość: 19 224,94 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2015

W sumie:
Wartość: 34 196,38 PLN
Koszty sądowe: 5 233,35 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

39 429,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 października 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!