Dłużnik

HURTOWNIA DEWOCJONALIÓW ŚWIĘTY MICHAŁ
5 451,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: be0aac1f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HURTOWNIA DEWOCJONALIÓW ŚWIĘTY MICHAŁ
Czarnolas 84
26-720 Czarnolas Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 735,05 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 663,07 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 4 751,12 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 451,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 czerwca 2021

Data wystawienia:
8 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!