Dłużnik

Joanna Don SKLEP "DEDO" JOANNA DON
917,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd920c9c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Joanna Don SKLEP "DEDO" JOANNA DON
nd. 30
78-316 Pęczerzyno Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 850,00 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2015

W sumie:
Wartość: 850,00 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

142,92 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

917,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
7 lipca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!