Dłużnik

Barbara Kowalczyk
526,62 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd37d112

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Barbara Kowalczyk
20-303 Lublin Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 52,29 PLN
Data wymagalności: 27 marca 2013
2. Cywilne
Wartość: 59,59 PLN
Data wymagalności: 29 kwietnia 2013
3. Cywilne
Wartość: 63,51 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2013
4. Cywilne
Wartość: 75,13 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2013
5. Cywilne
Wartość: 63,51 PLN
Data wymagalności: 19 lipca 2013
6. Cywilne
Wartość: 122,59 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2013

W sumie:
Wartość: 436,62 PLN
Koszty sądowe: 90,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

526,62 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 maja 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!