pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SHIPPING TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
135 578,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bca1cfdc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SHIPPING TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wschodnia 5
05-090 Raszyn Mazowieckie

Siedziba: Raszyn
REGON: 523185026
NIP: 5342655497
KRS: 0000993481

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 48 700,62 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 3 837,60 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 1 318,56 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 30 590,10 PLN
Data wymagalności: 8 sierpnia 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 5 772,44 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 2 496,90 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 1 359,20 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 1 279,20 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2023
9. Gospodarcze
Wartość: 6 254,55 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2023
10. Gospodarcze
Wartość: 19 680,00 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2023
11. Gospodarcze
Wartość: 5 645,70 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2023
12. Gospodarcze
Wartość: 1 599,00 PLN
Data wymagalności: 24 sierpnia 2023
13. Gospodarcze
Wartość: 5 350,50 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2023
14. Gospodarcze
Wartość: 1 941,90 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2023
15. Gospodarcze
Wartość: 1 279,20 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2023
16. Gospodarcze
Wartość: 996,30 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2023
17. Gospodarcze
Wartość: 1 918,80 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2023
18. Gospodarcze
Wartość: 1 034,75 PLN
Data wymagalności: 19 września 2023
19. Gospodarcze
Wartość: 3 484,64 PLN
Data wymagalności: 20 września 2023

W sumie:
Wartość: 144 539,96 PLN
Koszty sądowe: 5 407,39 PLN

Spłacono:

14 368,84 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

135 578,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 marca 2024

Data wystawienia:
19 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!