Dłużnik

Artur Denisiuk
6 167,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bc523437

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Artur Denisiuk
04-345 Warszawa Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2018
2. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
3. Cywilne
Wartość: 700,00 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2018
4. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2018
5. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 11 września 2018
6. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 11 października 2018
7. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 11 listopada 2018
8. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2018
9. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 6 300,00 PLN
Koszty sądowe: 317,00 PLN

Spłacono:

450,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 167,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 października 2015

Data wystawienia:
14 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!