pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

E4WEB STUDIO ŁUKASZ CHODERA
28 357,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bc200bb4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
E4WEB STUDIO ŁUKASZ CHODERA
ul. Spacerowa
58-400 Kamienna góra Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 647,92 PLN
Data wymagalności: 15 sierpnia 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 16 września 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 października 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2015
5. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2015
6. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2016
7. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2016
8. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2016
9. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2016
10. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2016
11. Gospodarcze
Wartość: 2 398,50 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 25 632,92 PLN
Koszty sądowe: 2 725,02 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

28 357,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
5 października 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!