pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

INNOVA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 192,62 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bb45de84

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INNOVA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kawalerzystów 17 / 12
53-004 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 366655980
NIP: 8992810923
KRS: 0000665924

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 478,42 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2023

W sumie:
Wartość: 9 478,42 PLN
Koszty sądowe: 1 325,60 PLN

Spłacono:

6 611,40 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 192,62 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2024

Data wystawienia:
5 stycznia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!