pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

KOCIOK-USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok
15 039,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bb2f7e2c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KOCIOK-USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok
ul. Dąbrowa 1
46-080 Chróścice Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 12 272,94 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 178,64 PLN
Data wymagalności: 29 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 12 451,58 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 039,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 marca 2021

Data wystawienia:
3 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!