Dłużnik

POWER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 794,55 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bb1f77ec

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POWER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Mickiewicza 25
32-300 Olkusz Małopolskie

Siedziba: Olkusz
REGON: 003549494
NIP: 6370101989
KRS: 0000133378

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 023,32 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 13 315,84 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 20 339,16 PLN
Koszty sądowe: 2 655,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

21 794,55 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 maja 2021

Data wystawienia:
5 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!