pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GLOBAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 343,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bac82e1b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GLOBAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Armii Krajowej 14B / IIIP
72-600 Świnoujście Zachodniopomorskie

Siedziba: Świnoujście
REGON: 389129092
NIP: 8551602182
KRS: 0000904906

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 103,08 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 6 151,03 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 10 393,18 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2023

W sumie:
Wartość: 23 647,29 PLN
Koszty sądowe: 2 696,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

26 343,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
10 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!