pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Naprawa i konserwacja maszyn - Klaudia Ciunczyk
2 913,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: baa6cc12

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Naprawa i konserwacja maszyn - Klaudia Ciunczyk
nd.
11-300 Najdymowo Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 7 września 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 18 września 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 16 października 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 282,90 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2023

W sumie:
Wartość: 2 263,20 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 913,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 lutego 2024

Data wystawienia:
26 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Anna
    Emilia
    Olesiuk

  Anna Emilia Olesiuk Adwokat

  kancelaria.anna.olesiuk@gmail.com , tel.: 513 126 262

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 531)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!