Dłużnik

Marzanna Tarasiuk
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b91fbe86

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marzanna Tarasiuk
21-512 Kłoda mała Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2015
2. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2015
3. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2015
4. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2015
5. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2015
6. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2015
7. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2015
8. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 września 2015
9. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2015
10. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2015
11. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2015
12. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2016
13. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2016
14. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 17 marca 2016
15. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 18 kwietnia 2016
16. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2016
17. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 czerwca 2016
18. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2016
19. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2016
20. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 16 września 2016
21. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 17 października 2016

W sumie:
Wartość: 1 008,00 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

1 476,51 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!