Dłużnik

TRIGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 073,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b8fff266

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRIGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piastowska 4 / 7
77-200 Miastko Pomorskie

Siedziba: Miastko
REGON: 382046598
NIP: 8421779551
KRS: 0000762643

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 241,80 PLN
Data wymagalności: 5 lipca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 180,83 PLN
Data wymagalności: 6 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 2 422,63 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 073,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 grudnia 2021

Data wystawienia:
27 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!