Dłużnicy

2A Plus Adam Fedek; AM FOOD GROUP; VIBAENGINERING
RAFAŁ PAWEŁ KOZIARZ ESS SERWIS RAFAŁ KOZIARZ; VIBA ENGI NEERING
2 877,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b8b409f4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
2A Plus Adam Fedek; AM FOOD GROUP; VIBAENGINERING
ul. Epokowa 13
86-005 Białe błota Kujawsko-pomorskie

RAFAŁ PAWEŁ KOZIARZ ESS SERWIS RAFAŁ KOZIARZ; VIBA ENGI NEERING
ul. Graniczna 31
05-200 Zagościniec Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 527,20 PLN
Data wymagalności: 8 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 2 527,20 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 877,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2022

Data wystawienia:
5 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!