Dłużnik

G2 ROYAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 946,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b7c560c4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
G2 ROYAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zwierzyniecka 14 / 4
31-102 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 363100298
NIP: 6793119376
KRS: 0000588654

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 569,16 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 3 381,02 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 139,72 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 531,36 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 8 621,26 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 946,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 listopada 2020

Data wystawienia:
4 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!