Dłużnik

EURO-POINT.PL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 845,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b6e869d5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EURO-POINT.PL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Giełdowa 12 L
52-438 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 382279227
NIP: 8943136705
KRS: 0000765703

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 720,30 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020

W sumie:
Wartość: 3 720,30 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 845,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 maja 2021

Data wystawienia:
6 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!