Dłużnik

Jarosław Kozłowski MAISON POLSKA
3 036,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b688d860

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jarosław Kozłowski MAISON POLSKA
nd. 69
63-708 Dąbrowa Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2019

W sumie:
Wartość: 2 385,64 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 036,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 grudnia 2019

Data wystawienia:
18 grudnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!