Dłużnik

"KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2 648,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b61835e2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ignacego Krasickiego 35
02-611 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 142602921
NIP: 8222323216
KRS: 0000366387

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 424,71 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 424,71 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 424,35 PLN
Data wymagalności: 14 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 424,35 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 1 998,12 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 648,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 sierpnia 2020

Data wystawienia:
4 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!