Dłużnik

PRZYBYLSKI MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 442,41 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b54651dc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZYBYLSKI MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja 29 Listopada 94
31-406 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 122761888
NIP: 9452171673
KRS: 0000446526

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 177,02 PLN
Data wymagalności: 12 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 5 177,02 PLN
Koszty sądowe: 1 265,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 442,41 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!