pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Dar-Mont Dariusz Widziński
6 466,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b5234ae2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dar-Mont Dariusz Widziński
ul. Ku Wiatrakom
85-856 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 11 stycznia 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 2 583,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2023

W sumie:
Wartość: 5 166,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 466,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 grudnia 2023

Data wystawienia:
11 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!