Dłużnik

"HENRY" USŁUGI AUTOKAROWE HENRYK PEREWIZNY
8 821,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b402412a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"HENRY" USŁUGI AUTOKAROWE HENRYK PEREWIZNY
nd. 107
48-355 Burgrabice Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 526,45 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 7 526,45 PLN
Koszty sądowe: 1 295,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 821,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 marca 2018

Data wystawienia:
21 września 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!