Dłużnik

COPROSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 256,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b2fbd7c3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
COPROSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146207185
NIP: 7010348576
KRS: 0000424013

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 298,38 PLN
Data wymagalności: 13 marca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 263,74 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 220,43 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 263,74 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 1 046,29 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 256,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 września 2019

Data wystawienia:
13 czerwca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!