pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Solig Magdalena Kolera
4 300,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b0f24ee8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Solig Magdalena Kolera
Aleja Wolności
62-800 Kalisz Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 422,19 PLN
Data wymagalności: 15 września 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 46,67 PLN
Data wymagalności: 22 lutego 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 181,50 PLN
Data wymagalności: 16 września 2021

W sumie:
Wartość: 3 650,36 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 300,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
25 maja 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!