Dłużnik

USTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 208,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b023161f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleje Jerozolimskie 85 / 21
02-001 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 369765981
NIP: 6912536331
KRS: 0000724477

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 541,20 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 516,60 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 8 kwietnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 516,60 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 2 558,40 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 208,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2020

Data wystawienia:
18 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!