pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

HYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 106,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: af57584d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HYDRO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Warszawska 18 / 2
87-100 Toruń Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Toruń
REGON: 341531696
NIP: 8921481754
KRS: 0000494354

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 819,74 PLN
Data wymagalności: 12 września 2017

W sumie:
Wartość: 6 819,74 PLN
Koszty sądowe: 1 286,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 106,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 kwietnia 2018

Data wystawienia:
30 listopada 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!