Dłużnik

HURTOWNIA DS-BIS J.DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA
12 789,45 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: aeb11f79

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HURTOWNIA DS-BIS J.DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA
Wypusty 1
16-300 Augustów Podlaskie

Siedziba: Augustów
REGON: 790270650
NIP: 8461251201
KRS: 0000089549

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 września 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 2 018,43 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 457,56 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 654,98 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 305,04 PLN
Data wymagalności: 19 marca 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 365,31 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 305,04 PLN
Data wymagalności: 3 kwietnia 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 457,56 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 1 503,06 PLN
Data wymagalności: 9 maja 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 1 456,32 PLN
Data wymagalności: 21 września 2018
11. Gospodarcze
Wartość: 1 736,76 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 10 260,06 PLN
Koszty sądowe: 2 529,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

12 789,45 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 października 2019

Data wystawienia:
21 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!