Dłużnik

Aleksander Olesiński
1 155,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ae3e1927

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Aleksander Olesiński
11-010 Barczewo Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
2. Cywilne
Wartość: 250,00 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
3. Cywilne
Wartość: 200,00 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
4. Cywilne
Wartość: 4,89 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 854,89 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 155,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 listopada 2021

Data wystawienia:
24 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!