Dłużnik

DORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 389,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ad940a88

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Słoneczna 1
11-700 Mrągowo Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Mrągowo
REGON: 008392086
NIP: 7420001056
KRS: 0000171295

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 160,00 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 5 160,00 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2017
3. Cywilne
Wartość: 5 190,00 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2018
4. Cywilne
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2018
5. Cywilne
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2018
6. Cywilne
Wartość: 5 230,00 PLN
Data wymagalności: 26 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 23 077,00 PLN
Koszty sądowe: 3 889,39 PLN

Spłacono:

576,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

26 389,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 kwietnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!